eko internet oy

spacer

 

vihreš puu

taustaavisiotreferenssitpalvelutyhteystiedot

in this section  referenssit

Ekointernet Oy on toiminut asiantuntijana sekä toteuttanut hankkeita useille eri viranomaistahoille ja järjestöille, tutkimuslaitoksille sekä yksityisille yrityksille. Tunnetuimpia asiakkaita ovat Ympäristöministeriö, MTK, Suomen luonnonsuojeluliitto, MKL, Kokkolan kaupunki, Chydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Metsähallitus.

Esittelemme tässä lyhyesti joitakin toteutuksia.

in this section selvitykset ja tutkimushankkeet
gps-vaellusGPS-avusteinen vaellus
Hankkeessa kartoitetaan nettikyselyn ja asiantuntijahaastatteluiden avulla uuden GPS-avusteisen vaellusreitin kiinnostus, tarve ja kannattavuus. www.gps-retki.fi
Itärajan retkeilyreitti -selvitys
Reitti on 160 km pitkä suo- ja metsäerämaista koostuva vaellusreitti Suomussalmen kunnassa. Osana Vienan silta -hanketta Ekointernet Oy selvittää tämän Metsähallituksen ylläpitämän reitin käyttäjäpotentiaalia. Lisätietoja »
Harrastajateatteri paikkakunnan voimavarana
on kesällä 2005 Teatteri Lapuan kesäteatterissa osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmällä kootusta aineistosta tehty tutkimus, joka esittelee yhden suomalaisen harrastajateatterin menestystarinan.
Tutkimus kertoo siihen osallistuvien ihmisten suhteen teatterin tekemiseen tärkeänä osana heidän elämäänsä. Samalla valotetaan harrastajateatterin merkitystä teatterilaisten yhteisöllisten taitojen kehittymiselle sekä teatterin merkitystä paikkakunnan identiteetille.
Lapualla muilutetaan teatterin lavalle - HARRASTAJATEATTERI PAIKKAKUNNAN VOIMAVARANA: kirjallinen raportti (pdf-tiedostona 450 Kt).
Jos haluat tilata kirjallisen tai video-raportin (DVD), niin ota meihin yhteyttä: yhteystiedot.
Asiantuntijana Maatalouden informaatioketjun laajennus -projektissa.
Chydenius-instituuti Kokkolan yliopistokeskuksen toteuttama ja TE-Keskuksen rahoittama ALMA-projekti. Projektin pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa tarvittavat esiselvitystiedot, jotka edistävät maatalouden tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja käyttöönottoa.
Esiselvitystietojen pohjalta voidaan edesauttaa elintarvikkeiden alkuperän- ja tuotantotavan ydintietojen valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen ja koodaustavan syntymistä sekä mahdollistaa saumaton tiedonsiirto valtakunnallisesti sovittujen rajapintojen avulla läpi koko elintarvikeketjun.
4e-WTP – Kuluttajien eettisen maksuhalukkuuden mittaaminen ja mallintaminen
Tässä tuotekehitys- ja tutkimushankkeessa kehitetään menetelmiä, mittareita ja tuotteita kuluttajien eettisen maksuhalukkuuden arviointiin, mittaamiseen ja mallintamiseen. Talous- ja yhteiskuntatieteiden teoriapohjasta ponnistavaan tutkimustyöhön liitetään samanaikaisesti kaupallisen 4e-WTP –tunnistimen tuotekehitystyö.
Eettisessä maksuhalukkuudessa ja sen mittaamisessa olennainen kysymys on, miten eettiset arvot näkyvät taloudellisessa toiminnassa – niin yrittäjän liiketoiminnassa kuin kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Hankkeen yksinkertaistettu päämäärä on ekoeettisen lisäarvon näkyväksi tekeminen ja kaikille ymmärrettävässä muodossa esille tuominen. Hanke on saanut Tekesin hankeavustusta.
 
in this section yritykset
peab oyPeab Oy
Prosessi- ja kiinteistöautomaatioalalla toimivalle kansainväliselle yritykselle toteutettiin verkkosivusto.
kivikangas oyKivikangas Oy
Kalastus- ja urheilutuotteita sekä kasvihuoneita ja puutarhatarvikkeita myyvälle maahantuontiyritykselle on rakenteilla yli 3000 tuotteen verkkokauppa Workspace-alustalle.
virtuaalipohjanmaaKeski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Keski-Pohjanmaan kuntia markkinoivan websovelluksen sisällöntuotanto ja viimeistely. Leikkimielisessä testissä simuloidaan asumista Keski-Pohjanmaalla.
Meklaritoimisto J. RiskaMeklaritoimisto J. Riska Oy
Pietarsaareen alueella toimivalle kiinteistönvälitykselle luotiin sivusto ja järjestelmä päivittäiselle ylläpidolle sekä koulutettiin henkilökunta sen käyttöön.
Chydenius-InstituuttiChydenius-instituutti - Kokkolan yliopistokeskus
Instituutin web-sivuston suunnittelu ja toteutus. Chydenius-instituutti toimii Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa.
Noremit Oy
Yritysjohdon konsultointia harjoittavalle yhtiölle toteutetaan erilaisia painettuja ja sähköisiä julkaisuja.
Tunne.com
Web-sivuston suunnittelu ja toteutus. Jukka Rintalan TUNNE-kokoelman tuote-esittelysivusto NetAnttilan sisustusosastolle.
Kotonet.com
Web-sivuston suunnittelu ja toteutus. Taideteollisen korkeakoulun oppilastyökilpailun voittaneiden opiskelijoiden tuote-esittelysivusto NetAnttilan sisustusosastolle.
in this section viranomaiset ja järjestöt
Kokkolan kaupunki
Kokkolan kaupungin maaseutualueiden yleiskaavaa varten tehty selvitystyö " Visio Kokkolan maaseutualueiden tulevaisuudenvisio 2016 (2030)".
Suurpedot.fi
Ensimmäinen laatuaan Suomessa toteutettu sivusto, jossa niin luonnonsuojelijat, metsästäjät kuin riistanhoitoviranomaiset yhteisesti tuottavat tietoa Suomen suurpetotilanteesta, petoasioiden hoidosta ja suojelusta.
Maasetukeskusten liitto
MKL:n luomuosaston kattavasti neuvoja ja viranomaisohjeita sekä kuluttajatietoa sisältävän web-sivuston toteutus.
MTK
MTK:n tietopeltomies -hankkeen konsultointia www.palveluapaja.net palvelun toimintaperiaatteista. Palveluapaja on internetissä toimiva hakupalvelu, jonka avulla voi etsiä alueen koneurakoitsijoita ja työpalveluiden tarjoajia.
Globalisaatio.net
Ympäristöjärjestö Maan ystävät ry:n globalisaation eri aspekteja käsittelevän sivuston graafinen ilme ja tekninen toteutus.
ekoporttiEkoportti.fi
Ympäristöministeriön klusterihankkeen puitteissa toteutettiin yhteistyössä Chydenius-instituutin kanssa internet-portaali, joka sisälsi sekä kaupallisia osioita kuten luomu-, luonto- ja käsityötuotteiden nettikauppoja että eko-orientoitunutta verkkohteisöä palvelevia ilmaispalveluita kuten uutispalvelun, keskusteluryhmiä, tavaroiden kierrätystorin ja kimppakyytipalvelun.
Ekoportti-raportti (pdf-tiedosto 2,78 Mt)

:: ylös

 

puhelin 050-538 5795 • e-mail info(at)ekoportti.fi

:: etusivu